Steun ons en help Nederland vooruit

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien wij de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

Daarom staat in Blaricum participatie door inwoners bij besluiten van de gemeente hoog op de agenda. D66 doet er alles aan om dit tot een succes te maken.

De komende jaren zullen stadswijken en andere woonkernen steeds belangrijker worden. Zeker als door fusie het gemeentebestuur op grotere afstand komt te staan.

Ook bij de invulling van de nieuwe taken van gemeenten in het sociale domein zoals de uitbreiding van de WMO en aan de jeugdzorg, gaat D66 uit van de eigen kracht van mensen: mensen zijn creatief, en kunnen zelf de oplossingsrichting aangeven voor ervaren beperkingen. De gemeente ondersteunt bij die oplossingsrichting.

Verder lezen kunt u in: Idee, vertrouw op de eigen kracht van mensen

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018