Steun ons en help Nederland vooruit

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Lokaal betekent dit dat we duurzame maatregelen willen stimuleren. Dat geldt in de eerste plaats voor de wijze waarop de gemeente functioneert en inkoopt. Waar dat kan stimuleert de gemeente duurzame initiatieven zoals de inkoop van zonne-energie en elektrisch rijden.

In de aandacht voor woonkernen is het bevorderen van sociale samenhang belangrijk. Dat is nu al zo, maar wordt vraagt na de fusie nog meer aandacht, omdat er dan meer kernen zijn met een eigen identiteit. De gemeente kan dit bevorderen door de wijze waarop voorzieningen worden georganiseerd, hoe woonkernen medeverantwoordelijkheid krijgen voor de openbare ruimte en het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Verder lezen kunt u in: Idee, Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018