Steun ons en help Nederland vooruit

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.

Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Wij willen dat de lokale democratie zo goed mogelijk functioneert. Wij streven naar een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad en college volgens de spelregels van het duaal bestel. Ook als coalitiepartij. De debatten zijn transparant en zo veel als kan in de openbaarheid.

Bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden gaan we alleen aan als deze strikt noodzakelijk zijn. Als we ze aangaan, moeten ze zo democratisch mogelijk worden ingericht. Fusie van gemeenten is te prefereren boven gemeenschappelijke regelingen.

Wij hechten aan goed voorlichting bij inspraak en andere procedures. De wijze van werken van de raad met voorrondes, waarin inwoners en organisaties volwaardig participeren zien wij als een verworvenheid.

Verder lezen kunt u in: Idee, koester de grondrechten en gedeelde waarden

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018