Steun ons en help Nederland vooruit

De vijf richtingwijzers van D66

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. Op deze site beschrijven wij ze kort en hebben we verbinding gemaakt naar de lokale politiek.

D66 plaatst zichzelf in de traditie van het sociaal-liberalisme, een politieke denkrichting waarin de vrijheid (libertas) van denken, geloven en handelen van het individu centraal staat. Even belangrijk als deze vrijheid is de verbondenheid die de individuele leden van een samenleving (societas ) onderling met elkaar hebben. Deze verbondenheid vormt de basis voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Vrijheid en onderlinge verbondenheid gaan binnen het sociaal-liberalisme hand in hand en zijn daarbij even belangrijk. Alleen in een samenleving waarin individuen elkaar respecteren en met elkaar samenwerken kunnen samenleving én individu beide tot volle bloei komen.

In de praktijk betekent dit dat de vrijheidsbelangen van het individu en de belangen van de samenleving als geheel met elkaar in balans moeten worden gebracht. Overheidsinstellingen hebben volgens het sociaal-liberalisme de taak om deze balans te bewaken.

In het sociaal-liberalisme verbinden de leden van een samenleving hun eigen belangen en hun eigen vrijheden aan de vrijheid van degenen met wie zij hun samenleving delen. Op basis daarvan erkennen zij hun rechten en plichten en nemen zij hun verantwoordelijkheden.

De mr. Hans van Mierlo Stichting heeft de richtingwijzers verder uitgewerkt in het tijdschrift Idee. U vindt per richtingwijzer een verwijzing hiernaar.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018