Steun ons en help Nederland vooruit

3. Beloon prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In Blaricum wil D66 dit uitgangspunt laten doorklinken in alle beslissingen over wonen, welzijn en zorg: hoe wij omgaan met belastingvrijstellingen, de decentralisatie van de zorg en de woningbouw in Blaricum. Maar ook in de manier waarop wij omgaan met regelgeving zoals de drank en horecawet en hoe wij omgaan met vergunningen voor bouwen, detailhandel en evenementen.

 

Verder lezen kunt u in: Idee, Beloon prestatie en deel de welvaart

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018