Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De Toekomst van onze (lokale) Democratie

Op 29 september jl. is in Amsterdam een themabijeenkomst georganiseerd over Gebiedsplannen en Gebiedsvisies door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam met als ondertitel De Toekomst van de (lokale) Democratie. Als D66 gemeenteraadslid was ik aanwezig en maakte dit verslag.

De stelling die middag was ondermeer: online platforms kunnen de stedelijke bottom-up beweging versterken. Buurtplatforms met een format dat ook aan andere buurten, dorpen of steden kan worden aangeboden. Hoewel in Amsterdam al 90 buurten als zodanig zijn georganiseerd werd als voorbeeld IJburg naar voren gehaald. Het buurtplatform in IJburg is een online platform in coöperatief eigendom, waarmee mensen samen de leefbaarheid van deze buurt willen verhogen.

In Gooise Meren kennen we buurtplatforms of dorpsraden, ieder met een eigen website. Ook de app Next Door zorgt voor veel lokale communicatie. Maar het format in IJburg gaat toch verder dan in materiële zin zoals informatie delen, elkaar bereiken en middelen delen (zoals gelden, spullen, inzet), maar ook in immateriële zin: ideeën (inzichten, projecten) en prioriteiten delen (waarden, alternatieven, voorkeuren).

Eerst werden zeven prioriteiten voor IJburg in kaart gebracht. Van wensen van bewoners inventariseren (gaat het om voetbal-/hockeyvelden, gewenste aanleg kortere fietsroutes naar Centrum enz.?), prioriteiten in een agenda vaststellen, bewoners mee laten schrijven met gebiedsplannen, projecten ook door bewoners laten doen (mogelijkheden om in het Projectplan op te nemen, afhankelijk van prijskaartjes), stimulering van samenwerking tussen bewoners en gemeente binnen de Gebiedscyclus, gebiedsgericht werken betekent ook samenwerken, tot het ombuigen van de achterstand van bewoners t.o.v. ambtenaren en beleidsmakers.

Na bijna één jaar functioneren zijn de kenmerken van het platform in IJburg de levendigheid, de diversiteit, het interdisciplinaire; iedereen met een aangemaakt profiel doet mee (nu al 4000); nieuwsberichten worden over en weer verstuurd en er wordt een Nieuwsbrief uitgegeven; de deeleconomie maakt onderdeel uit van dit platform dat is gebaseerd op een platte structuur. De content komt vanuit de mensen zelf, een heel team werkt hier belangeloos aan.

Door de gemeente is een gebiedsmanager aangesteld, die het basisaanbod moet garanderen en toeziet dat een lokaal accent op alle projecten wordt aangebracht. Constant wordt de vraag “Hoe de overheid zich wil opstellen?” inzichtelijk gemaakt, evenals inzicht welke keuzen men maakt. Hij of zij ziet er op toe dat er een constante dialoog is, met de vraag of transparantie het doel is of juist middel om de lokale democratie te versterken en dat overige niet aangesloten bewoners de belangrijkste informatie via de lokale krant of mail vernemen.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan om de werking van deze platforms te verbeteren door o.a. de betrokkenheid en verdieping door raadsleden te vergroten en bewoners die minder mogelijkheden op digitaal gebied (het moet niet elitair zijn) hebben, er blijvend bij te betrekken. Kansen voor de lokale democratie in Gooise Meren zijn er dus zeker.

Namens D66
Carin Franken, raadslid D66

Gepubliceerd op 24-11-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018