Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 augustus 2021

Het ‘bermenbeleid’ wordt duidelijker gecommuniceerd en geactualiseerd op verzoek van D66.

Op 6 juli 2021 werd een motie met als titel ‘Bermenbeleid’, ingediend door D66. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat er beter met inwoners zal worden gecommuniceerd.

De nota bermenbeleid is uit 2009.

D66 heeft de wethouder gevraagd wanneer deze geactualiseerd zal worden. Daarop werd, op 25 mei jl.,  door haar geantwoord dat dit inderdaad binnenkort dient te gebeuren, maar in 2021 heeft zij prioriteit aan andere zaken gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

D66 verwacht daarom dat dit in 2022 zal worden uitgevoerd, omdat:

  1. in de inleiding van de nota bermenbeleid 2009, werd vermeld dat veel bermen oneigenlijk (illegaal) in gebruik zijn genomen of er illegaal voorwerpen zijn geplaatst;
  2. anno 2021 lijkt de situatie weer vergelijkbaar;
  3. er is onvoldoende duidelijk voor inwoners wat er wel en niet is toegestaan;
  4. de wettelijke functie van de berm is niet bekend bij diverse inwoners;
  5. er bestaan momenteel veel klachten over het publiek gebruik van bermen bij aanwonenden, oa aan de Schapendrift in de buurt van Restaurant Rust Wat.

 

Het is dan ook nodig dat inwoners weten hoe zij een aanvraag in kunnen dienen om, met redenen omkleed, een paal o.i.d. in de berm te laten plaatsen door de gemeente, wanneer er overlast wordt ervaren en/of gevaarlijke situaties aanwezig zijn.