Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 augustus 2021

Lijsttrekker D66 Blaricum voor GR-verkiezing 16 maart 2022: Joke Lanphen


Het bestuur laat weten dat Joke Lanphen de lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Zij zit sinds 2014  voor D66 in de Blaricumse gemeenteraad. Zij is in Blaricum geboren en was hier van 1987 – 2014 huisarts. 

 

 

Op dit moment heeft  D66 twee van de 15 raadszetels in Blaricum. Bij de tweede kamer verkiezingen werd D66 de een na grootste partij. In Blaricum werd door 1276 inwoners (16,6%) op D66 gestemd. We hopen dit in de komende verkiezingen zelfs te overtreffen. 

Joke Lanphen;  ik kijk ernaar uit om samen met de fractie met veel inwoners, verenigingen, ondernemers en overige organisaties in gesprek te gaan op weg naar de verkiezingen en te luisteren naar ideeën en zorgen die leven in ons dorp.

De snelle groei van het aantal inwoners van ons dorp heeft voor een lagere gemiddelde leeftijd gezorgd. Onze nieuwe Blaricummers brengen nieuwe wensen en ideeën mee. Velen zijn aangetrokken door het landelijke, groene en blauwe karakter van het dorp, een huis met tuin en een goede school voor de kinderen. Maar sommigen zijn ook gehecht aan de mogelijkheden en dynamiek van de stad.

Inwoners willen zich thuis kunnen voelen in Blaricum, erbij horen, gehoord worden en een gevoel van geborgenheid ervaren. Maar ook hun eigenheid vieren en kunnen kiezen voor afstand of nabijheid. Burenhulp kan niet altijd vanzelfsprekend zijn. De gemeente is sinds 2015 veel meer verantwoordelijk voor allerlei, waardoor haar inwoners mee kunnen doen in de maatschappij, het zgn. Sociaal Domein.

Nieuwe gewoontes, zoals koffie-to-go, online winkelen, pakketjes thuisbezorgd en op een terrasje zitten, leiden tot nieuwe opgaven voor de gemeente en soms nieuwe tradities. “Blaricum dorp van tradities” staat in het centrum op een bord. Deze tradities zijn zeer divers zoals ‘de dag van het werkpaard’ en ‘asperges in de akker’, deels terug te voeren op het historisch karakter van het dorp en deels op zeer recente ontwikkelingen. “Blaricum Beach” is een voorbeeld van een recente verandering, die ontstaan is naar aanleiding van wensen uit de bevolking.

Blaricum is dorps maar ook luxe en exclusief,  daarnaast onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek en de MRA, de metropool regio Amsterdam. De nationale en internationale activiteiten en de culturele en economische positie van de MRA hebben gevolgen voor Blaricum.

Het dorp is een thuis voor velen; nieuwkomers uit alle windstreken, expats, inwoners met contacten en belangen over de hele wereld en afstammelingen van de oorspronkelijke Erfgooiers en overige inwoners. Het boerendorp, waarmee het in de tiende eeuw begon, ligt ver achter ons. Het stadse dorp is een betere benaming van het huidige Blaricum.

De eerste belangrijke punten voor D66 Blaricum de komende raadsperiode zijn;
1. een bijdrage leveren aan de energie- en warmtetransitie;
2. meer geschikte woonruimte voor senioren en starters;
3. de kwaliteit van o.a. de dienstverlening van de gemeente waarborgen;
4. verbetering van de bereikbaarheid, o.a. het OV, de HOV bus en de problematiek van A1 en A27;
5. verder vormgeven aan de meervoudige democratie, zowel representatief (de raad) als participatief (inwonersparticipatie). Ondersteund door “de Wet versterking participatie op decentraal niveau”, die op korte termijn aangenomen zal gaan worden.

Verder kunt u onze punten in het D66 verkiezingsprogramma, na oktober, op deze site lezen.