Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2020

D66 Blaricum streeft naar optimaal hergebruik van afvalstoffen

D66 Blaricum wil afval scheiden en de oranje bakken niet afschaffen maar gebruik juist stimuleren.

In alle gemeenten in het Gooi wordt binnenkort in de raad besloten over de “grondstoffenvisie”, beter gezegd, hoe gaan we om met ons afval. We kennen al de term VANG, die op de afvalwagens staat: Van Afval Naar Grondstof.

Het motto van onze afvaldienst GAD is: Haal eruit wat erin zit! De nieuwe uitdaging is niet alleen zo veel als mogelijk in kilo’s te scheiden, maar juist het aandeel hoogwaardig hergebruik te maximaliseren. En dat kunnen we niet alleen.

In ons afval zitten allerlei stoffen verwerkt die deels weer als grondstof te gebruiken zijn. Van lege flessen kent ieder dit, maar hergebruik van blik, verpakkingen en plastics is minder bekend.

Niet alleen olie- en gasvoorraden raken in de toekomst uitgeput, maar ook andere grondstoffen die we nodig hebben voor ons dagelijks leven, bouwmaterialen, kleding, en onderdelen van computers, telefoons en andere apparatuur. Goed hergebruik verkleint de vraag naar (zeldzame) grondstoffen en verkleint de afvalberg.

Goed gescheiden afval biedt meer kansen om daar weer grondstoffen uit te halen. Ook zo weinig mogelijk restafval produceren is daarom belangrijk. Te veel afval wordt nu nog merendeels verbrand en daarmee levert het CO2-uitstoot (een broeikasgas) op.

Maar dat is niet het gehele verhaal. Producenten van producten en verpakkingen dienen er zorg voor te dragen dat alles wat ooit weer afval wordt, weer eenvoudig te scheiden en herinzetbaar wordt. En dat lossen we niet in Blaricum of alleen in de Gooi & Vechtstreek op. Dat moet landelijk of zelfs in Europees verband aangepakt worden. Dat is morgen en overmorgen nog niet geregeld, dus tot die tijd, zullen we zelf moeten bijdragen waar mogelijk.

Er is berekend dat we, door afval te scheiden, in het Gooi 67 kiloton CO2-uitstoot kunnen voorkomen. In 2019 werd hiervan al 67% gehaald, vergelijkbaar met uitstoot door het (huidige) elektriciteitsverbruik van 21.500 huishoudens.

Weinig restafval en goed voorscheiden is dus van groot belang.

Daarom is D66 voor het doorzetten van het huidige afvalbeleid met voorscheiding, door de inwoners zelf, met behulp van de vier afvalbakken: zwart, groen, blauw en sinds 2019 oranje. Niet alleen voor nu, maar ook om later nog beter (meer en hoogwaardiger) grondstoffen te hergebruiken.