Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Waarom doet het vastgestelde splitsingsbeleid pijn?

Het verruimen van de mogelijkheden om in Blaricum vrijstaande huizen te kunnen splitsen heeft tot gevolg dat er ongeveer 150 huizen extra een splitsingsverzoek zouden kunnen indienen. Dit meldde de wethouder in de vergadering op dinsdagavond 8 oktober nav een vraag van Hart voor Blaricum. Zij kon geen zekerheid geven over het getal omdat een huiseigenaar aan 16(!) voorwaarden moet voldoen om de splitsing ook daadwerkelijk uit te mogen voeren.

We zijn als D66 erg blij dat door dit artikel vele inwoners bekend raken met dit nieuwe beleid. Het is immers bedoeld voor mensen die in een (te)groot huis wonen en op deze manier het huis kunnen delen en toch nog in het dorp kunnen blijven wonen. Ook voor mensen die op deze manier een mantelzorger dichtbij kunnen laten wonen of om gewoon meer wooneenheden scheppen voor de vele woningzoekenden. Dit zijn ook de redenen geweest om dit splitsingsbeleid op te laten zetten. Beleid wat extra voordelen biedt voor mens en milieu. Daarom blijven we nauwkeurig volgen hoe dit beleid gestalte krijgt en het hoe beoogde doel wordt behaald. Daar kan je toch geen pijn aan over houden?

https://www.laardercourant.nl/nieuws/algemeen/150428/splitsingsbeleid-doet-wethouder-boersen-de-jong-pijn-