Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Schijn van belangenverstrengeling?

PERSBERICHT:

namens VVD en D66,

Dd. 8 oktober 2019

De fracties zijn verrast door de voordracht van het nieuwe raadslid door HvB ter vervanging van Mevrouw Haas. Zij wil de komende 2 ½ jaar deel uitmaken van de gemeenteraad in Blaricum.
De gemeenteraad heeft als taak om het College van Burgemeester en Wethouders te controleren en kaders te stellen. Waar nodig ook te corrigeren. Vooral als het functioneren van de wethouders ter sprake zou komen. Het vergt een onafhankelijke positie van de raadsleden ten opzichte van de collegeleden. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden! We werken immers in een duaal systeem. Dit betekent dat de burgemeester en wethouders door alle leden van de raad kritisch beoordeeld en gevolgd moeten worden. Zonder conflicterende belangen! Daarom verbaast het ons dat partners in de privésfeer ervoor kiezen om in het openbaar bestuur in de positie van raadslid en collegelid binnen eenzelfde gemeente plaats te nemen.