Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 april 2019

D66 Blaricum ziet nieuwe kansen voor wonen en werken op terrein van Tergooi

Aanpassing van het bestemmingsplan van locatie Blaricum- Tergooi is onvermijdelijk om toekomstplannen mogelijk te maken. D66 Blaricum wil graag dat op deze locatie het regionaal zorg centrum (RZC) gevestigd wordt waar ziekenhuis functies dichtbij de inwoners worden aangeboden. Daar kunnen huisartspatiënten terecht voor eenvoudige en snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting. Specialisten kunnen er polikliniek houden. Ook enkele eerstelijnsfuncties, zoals o.a. huisartsen en fysiotherapeuten, kunnen betrokken worden.

Daarnaast is er grote behoefte in de regio aanwezig aan woningen en appartementen in midden huur, sociale huur en zorgwoningen. Voorzien van eigentijdse luxe, levensloopbestendig en energievriendelijk. Er moeten de komende jaren 10.000 extra woningen worden gebouwd in het Gooi. Hier heeft Blaricum volgens D66 een kans om daar een “steentje” aan bij te dragen. Nieuwe kans voor voor ouderen om ontzorgd te kunnen wonen, iets kleiner en makkelijker. Om de werkgelegenheid in de regio te kunnen behouden zijn ook werklocaties nodig. Het terrein is daarvoor ook uitermate geschikt.Een geweldige locatie waar een goed openbaar vervoer aanwezig is voor bewoners en bedrijven.

Tergooi heeft met adviesbureau abcnova drie scenario’s ontwikkeld die gepresenteerd zijn aan de buurtbewoners. Geen van deze drie plannen past binnen het huidige bestemmingsplan. In twee van deze drie wordt het bestaande gebouw geheel of deels gesloopt om hoofdzakelijk plaats te maken voor bouw van appartementen en woningen. Daarnaast blijft er enige ruimte beschikbaar voor bedrijven en andere voorzieningen. Slecht in één van de toekomstplannen wordt het huidige gebouw hergebruikt en wordt er voornamelijk plaats gemaakt voor bedrijven en andere (o.a. zorg)voorzieningen naast woningen.

Wanneer het financieel mogelijk is kiest D66 voor behoud en renovatie van het gebouw i.p.v. sloop. Vanuit een visie op hergebruik, duurzaamheid en circulaire economie. Overleg met gemeente Blaricum over aanpassing van het bestemmingsplan is opgestart.

D66 Blaricum wil dat de gemeenteraad kiest voor de maatschappelijke behoefte; midden en sociale huurwoningen en stimulering en behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.