Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 maart 2019

Ons betoog over De Sluis in de Blaricummermeent

De conditie van de Schutsluis is niet goed genoeg om dit seizoen in gebruik te kunnen nemen. Er is een inspectierapport van Prommenz uit juli 2018 (die we vandaag pas kregen maar direct bij de stukken hadden moeten krijgen ons inziens) waarin zéér veel mankementen in beeld worden gebracht die samen ruim € 213.000 kosten om te repareren.

Er wordt een véél hoger bedrag opgevoerd in het raadsvoorstel namelijk € 395.00 voor groot onderhoud. Verder voor inspectie € 270.000 ? Terwijl er al een inspectie rapport voorhanden is, zoals we vandaag hebben gezien.  We worden als raad gevraagd om vandaag € 684.301,– goed te keuren voor aanpassingen en onderhoud aan de schutsluis. Wij kunnen als raadsleden niet begrijpen waarop de bedragen gebaseerd zijn en willen niet ongecontroleerd de portemonnaie trekken van onze inwoners.

Wij zien de urgentie van het probleem niet. Er zouden toezeggingen zijn gedaan over het vaarseizoen 2019 aan de toekomstige Blaricummermeent bewoners die aan het laatste deel van de Meentstroom gaan wonen, met aanlegplaats voor hun huis. Maar wanneer je daar nu gaat kijken is er geen enkele aanlegplaats te zien en zijn er vrijwel geen huizen klaar die direct aan dit stuk van de Meentstroom liggen.

Uit de stukken is niet voldoende duidelijk dat de Gemeente het Hoogheemraadschap (Waternet) aansprakelijk heeft gesteld voor de ontstane schade. De verzakkingen, het inklinken van de ondergrond is in een groot deel van Nederland een probleem en huiseigenaren krijgen te horen dat zij helaas als huis eigenaar zelf aansprakelijk zijn voor de kosten van herstel.

De sluis is in eigendom van het Hoogheemraadschap DUS… In vergelijking met de huiseigenaren: zij is de probleem eigenaar en moeten de rekening betalen.

  1. We zijn als D66 niet overtuigd dat Blaricum de rekening moeten betalen voor tekortkomingen a.g.v. de verzakkingen en het achterstallig onderhoud. De onderdelen, zoals verlichting en ander zaken die in het convenant zijn toegeschreven aan de Gemeente moeten we uiteraard wel zelf betalen.
  2. De jaarlijkse onderhoudskosten van de sluis voor de Gemeente zijn geschat op € 17.500. Het bedrag wat nu gevraagd wordt is dus geen kleine verhoging maar een zeer fors groter bedrag; namelijk meer dan 8 ton. Dit moet dan uit de exploitatie van het lopend jaar worden gehaald en kan niet aan andere dringende zaken worden besteed. Er mag van de Gemeente worden verwacht dat zij tot het uiterste gaat om kosten die niet vanzelfsprekend de hare zijn af te wenden. Ook de gemeente kan iedere euro slechts eenmaal uitgeven.
  3. We zijn blij met de motie van de coalitie waarin gesteld wordt dat het convenant uit 2011 met name op het punt onderhoud en vervanging z.s.m. moet worden herzien. De huidige omschrijving vormt een te groot risico voor de gemeente. Zeker wanneer nu voorspeld wordt dat er in de toekomst zeer forse onderhoudskosten te verwachten zijn in de orde van grootte van 1,5 miljoen verspreid over 20 jaar.

Door het raadsbesluit aan te nemen zoals het nu voorligt neemt de Gemeente verantwoordelijkheid voor kosten die in de ogen van D66 toebehoren aan het Waterschap als eigenaar en door het gebrek van de door hen uit te voeren inspectie, controle en de jaarlijkse onderhoud.

Wanneer we het raadsvoorstel vandaag niet aannemen ontstaat er niet direct een groot probleem voor onze inwoners. De allergrootste groep van onze inwoners zal vrijwel nooit gebruik kunnen maken van deze sluis. In het raadsvoorstel wordt genoemd dat het bedoeld is voor de bootbezitters, aanwonenenden van de Meentstroom.

Dit is een kans om als gemeente te laten zien aan onze inwoners dat we in het geweer komen wanneer we menen dat er ten onrechte een rekening op onze deurmat, en daarmee de deurmat van de inwoners, wordt gelegd.

Wij hebben ook ongevraagd mails van inwoners gekregen die zeer ontstemd zijn over de geldverslindende werkwijze van de gemeente en ons adviseren om letterlijk ZAND over de SLUIS te gooien. Zo erg vinden zij dit.

Daarom dienen we als D66 een amendement in waardoor we het raadsvoorstel geamendeerd aan kunnen nemen en er gevraagd wordt aan het college om gebruik te maken van de geschillenregeling in het convenant. Waardoor een onafhankelijke organisatie zal beslissen welke rekening ons toekomt en welke aan het Waterschap en mogelijk ook de aannemer.

Wij hopen dat de raad op wil komen voor ALLE inwoners van de gemeente Blaricum en niet alleen voor de 100 aanwonenden van de Meentstroom, waarvan er slechts enkelen in het vaarseizoen 2019 daar al zullen wonen.