Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 november 2018

Provincie Noord Holland trekt de stekker uit de Arhi-procedure.

Wij zijn teleurgesteld over het besluit van de provincie Noord-Holland om de Ahri-procedure per 21 november 2018 stop te zetten. Door de nadruk die de minister legt op het “van onderop komen” van het initiatief door betrokken gemeenten, haakt de provincie af. Zij heeft de afkeer van het samengaan van enkele van de Gooise gemeenten als een te grote hindernis beschouwd. De te overbruggen weerstand, die nodig is om de gemeenten samen op te laten gaan in één of enkele nieuwe gemeenten schrikt haar af. De wisseling van de commissaris van de Koning en de aanstaande provinciale verkiezingen heeft daar mogelijk ook een rol in gespeeld.

Het staat als een paal boven water, dat de gebrekkige regionale bestuurskracht hiermee niet wordt versterkt. Alle gemeentebesturen in de regio zullen dit onder ogen moeten zien. Want juist op het gebied van de regionale en interregionale samenwerkingen liggen enorme uitdagingen. De onderliggende problemen die er eerder voor gezorgd hebben dat de Arhi-procedure opgestart werd, bestaan nog steeds. Het Gooi verliest de afgelopen jaar 15 jaar 1200 banen per jaar. Het blijft zo daarmee structureel achter op andere regio’s en de gemiddelde groei in Nederland.

Daarnaast vormen lucht- bodemverontreiniging en geluidsoverlast een groot regionaal probleem. Wateroverlast en bodemdaling in veengebieden in onze regio maar ook in de dorpskernen en buitenwijken en de Meenten zijn regionale problemen. Deze vragen vereissen gerichte aansturing met doortastende samenwerking óf één grotere bestuurlijke eenheid cq gemeente. Ook het betrekken van de inwoners bij het proces kan en moet beter.

De vraag om als Laren en Blaricum naar de provincie Utrecht te gaan, zal hoogstwaarschijnlijk worden ingetrokken. De door de coalitie voorgestelde raadpleging van de inwoners omarmen wij nog steeds. Dan kunnen we, met duidelijke steun van de inwoners, onze gezamenlijke toekomst beter vormgeven.