Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

Waarom moet het college ons dorp naar een andere provincie verhuizen?

Met stijgende verbazing en groeiende onrust heeft D66 kennis genomen van de motie van de coalitie en DAB. Een vergaand voorstel om een mogelijke herindeling met Laren en Huizen onmogelijk te maken. Zij geven opdracht aan het college om bij de minister te vragen of zij de provinciegrens wil laten wijzigen. Daarmee wonen we dan in de provincie Utrecht.

Zij willen de samenwerking tussen de BEL gemeenten in stand houden. De overstap naar de provincie Utrecht, naar Eemnes, die zich achter het scherm van de provinciegrens onbereikbaar opstellen voor een mogelijke herindeling met gemeenten in de Provincie Noord Holland.

Er is geen enkele garantie dat de provincie Utrecht geen fusie tussen de gemeentes zou willen. Sterker nog, in de afgelopen periode zijn op steenworp afstand de fusies tot Stichtse Vecht en Wijdemeren ontstaan.

Buiten bovenstaande vindt D66 het onverantwoord naar inwoners, de gemeenschappelijke regelingen zoals de Sociale Zaken, de samenwerking in de metropool regio Amsterdam, de gewestelijke afvalstoffendienst GAD en nog veel meer regionaal geregelde zaken. Dit alles op het spel zetten door deze provinciegrens wijziging zonder een gedegen analyse en voorbereiding is roekeloos en risicovol.

De BEL organisatie loopt tegen grenzen van eigen mogelijkheden aan. Er wordt nu al gezocht naar andere partijen om zaken uit te besteden, oa voor de inning van de OZB. Met deze stap naar het Oosten, naar Utrecht, zal de BEL organisatie nog zwaarder belast worden. Onverantwoord.

Het kan niet anders dat de inwoners daar in het gunstige geval hinder van ondervinden en in het meest ongunstige geval niet de dienstverlening krijgen die de gemeente moet leveren!
De enige reden voor deze ruk naar rechts is de behoefte van deze partijen “een zelfstandig dorp”. Maar ook het overleven als lokale partij of lokale afdeling. In het geval van het CDA. Het is zelfs niet meer alleen een gedachte, het wordt ook ronduit gezegd door deze partijen.

De lokale partijen genieten van hun positie in het dorp en doen er alles aan om deze te behouden, zonder naar de mening van de inwoners te vragen. Is dat democratisch? Is dat gewenst? Zijn zij daarom gekozen?